Ceník služeb

Ceník datových služeb pro službu ha-loo mobil, platný od 15.5.2023

Destinace Jednotka Cena bez DPH Cena vč.DPH
Data národní - GPRS/EDGE/3G MB 0,83 Kč 1,00 Kč
Jednorázové balíčky
Data pro mobil 50 MB měsíc 37,19 Kč 45,00 Kč
Data pro mobil 100 MB měsíc 70,25 Kč 85,00 Kč
Data pro mobil 200 MB měsíc 132,23 Kč 160,00 Kč
Data pro mobil 500 MB měsíc 231,40 Kč 280,00 Kč
Opakované balíčky
Data pro mobil 50 MB měsíc 28,93 Kč 35,00 Kč
Data pro mobil 100 MB měsíc 49,59 Kč 60,00 Kč
Data pro mobil 150 MB měsíc 57,02 Kč 69,00 Kč
Data pro mobil 200 MB měsíc 90,91 Kč 110,00 Kč
Data pro mobil 300 MB měsíc 106,61 Kč 129,00 Kč
Data pro mobil 600 MB měsíc 164,46 Kč 199,00 Kč
Data pro mobil 1200 MB měsíc 238,84 Kč 289,00 Kč
Data pro mobil 1500 MB měsíc 288,43 Kč 349,00 Kč
Zvýhodněné opakované datové balíčky
pro hlasový tarif M, L, XL
Data pro mobil 600 MB měsíc 147,93 Kč 179,00 Kč
Data pro mobil 1200 MB měsíc 214,05 Kč 259,00 Kč
Data pro mobil 1500 MB měsíc 255,37 Kč 309,00 Kč
Doplňková data při vyčerpání datového balíčku
Data pro mobil 50 MB měsíc 28,93 Kč 35,00 Kč
Data pro mobil 100 MB měsíc 49,59 Kč 60,00 Kč
Data pro mobil 150 MB měsíc 57,02 Kč 69,00 Kč
Data pro mobil 200 MB měsíc 90,91 Kč 110,00 Kč
Data pro mobil 300 MB měsíc 102,48 Kč 124,00 Kč
Data pro mobil 600 MB měsíc 157,02 Kč 190,00 Kč
Data pro mobil 1200 MB měsíc 223,14 Kč 270,00 Kč
Data pro mobil 1500 MB měsíc 256,20 Kč 310,00 Kč
Zvýhodněné doplňkové datové balíčky
při vyčerpání datového balíčku pro hlasový tarif M, L, XL
Data pro mobil 600 MB měsíc 139,67 Kč 169,00 Kč
Data pro mobil 1200 MB měsíc 190,08 Kč 230,00 Kč
Data pro mobil 1500 MB měsíc 223,14 Kč 270,00 Kč
Ostatní
Data pro tablet 3 GB ** měsíc 363,64 Kč 440,00 Kč
Data pro tablet 10 GB ** měsíc 528,93 Kč 640,00 Kč

Datové služby

 • Tarifikace dat v ČR je 1 + 1 kB.
 • Tarifikace dat v roamingu:
  • EU je 1 + 1 kB.
  • Ostatní destinace v roamingu 10 kB + 10 kB.
 • Datový balíček je platný vždy v měsíci, ve kterém byl objednán. Např. při objednání balíčku 15. 7. je nutné data vyčerpat do 31. 7. Opakované datové balíčky jsou platné vždy od prvního dne do posledního dne měsíce.
 • Doplňkový datový balíček je možné dokoupit jen při opakovaném datovém balíčku.
 • Nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího měsíce.
 • * Služba Data pro tablet je určena výhradně jako datové připojení v ČR, nelze ji kombinovat s hlasovými tarify a nelze na ni aktivovat roaming. Je poskytována na SIM kartě, která slouží výhradně pro datové služby a nelze na ní aktivovat hlasové služby.

Informace a definice k poskytovaným službám

Odhadované maximální rychlosti

Technologie Stahování dat / Download Odesílání dat / Upload
2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s
3G 20 Mb/s 5,76 Mb/s
LTE 20 Mb/s 5,76 Mb/s

V případě úspěšného připojení koncového uživatele poskytuje ha-vel internet koncovému uživateli vzhledem k níže uvedeným neovlivnitelným faktorům minimální garantovanou rychlost 64 kb/s pro stahování dat a 64 kb/s pro odesílání dat.

Do přenesených dat jsou započítávána data přenesená v obou směrech, přičemž objem přenesených dat se měří na fyzické vrstvě.

V případě současného užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality mobilní datové služby.

ha-vel internet s.r.o. se zavazuje poskytovat službu v co nejvyšší možné kvalitě. Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany ha-vel internet a jeho partnerů (provozovatele radiomobilní sítě) ani z Vaší strany, ale i na faktorech, které může koncový uživatel přímo ovlivnit. Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména:

 • užívaná technologie
 • úroveň pokrytí signálem
 • zařízení, které koncový uživatel k připojení používá
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého koncový uživatel službu využívá
 • počasí
 • vegetace
 • umělé horizonty
 • rušení budovami ve výstavbě
 • živelní pohromy
 • charakter budovy, ve které koncový uživatel službu využívá
 • nová výstavba
 • poloha koncového zařízení
 • frekvenční pásmo
 • cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace koncových uživatelů
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého koncový uživatel služby v zahraničí využívá

Odchylka od inzerované rychlosti

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25 % hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 40 minut.

Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25 % hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut.