Je sekundová tarifikace nejvýhodnější ?

Podle analýzy ANO. Udělejte si vlastní názor.

V ceníkách hovorného u českých operátorů se vyzná detailně jen málokdo. O zmatení zákazníků se starají mimo jiné i různé tarifikační periody. Jste jako zákazník seznámen s tím, co to znamená? Víte, že někde můžete za dvacetisekundový hovor zaplatit 60 haléřů a jinde 2 koruny, a to při stejné ceně za minutu? Pro někoho se to může zdát jako drobnost, ale významně se projeví na měsíční útratě za hovorné.

Výše měsíčního účtu za hovorné vychází z několika položek. Měsíční paušál je fixní položkou, kterou zákazník zaplatí nezávisle na využití telefonu. Jednou z nejzajímavějších položek, které se obecně nevěnuje dostatečná pozornost, jsou sazby za minutu hovoru v souvislosti s tarifikací, podle které jsou hovory účtovány. Cena jednoho hovoru je totiž dána součtem cen za jeho první periodu a za další periody. V praxi bývá délka první periody i dalších period od 1 do 60 sekund. Kombinace period mohou být různé, např. 1+1, 60+1, 60+30, 60+60 atd. Podle průzkumu u operátorů je při minutové tarifikaci zaokrouhleno celých 97 % hovorů směrem nahoru, tedy v neprospěch zákazníků. Proto ha-loo mobil zavedl od počátku spravedlivé účtování po sekundách od začátku hovoru, tj. tarifikaci 1+1. Tímto se stává ha-loo jedinou předplacenou kartou s tarifikací 1+1, oproti obvyklým 60+1 nebo 60+60.

Podívejte se blíže na tarifikaci použitou u předplacených karet:

Tarifikace 60+60 – operátor Vám účtuje po minutách, tj. pokud Váš hovor trvá 40 sekund, zaplatíte celou minutu. Pakliže Váš hovor trvá 62 sekund, zaplatíte za celé dvě minuty. Jedná se asi o nejhorší variantu předplacené karty, ale i přesto nejběžnější.

Tarifikace 60+1 – v tomto modelu zaplatíte za první minutu celou, ať už Váš hovor trvá 10 nebo 59 sekund. Každá sekunda nad rámec minuty je již účtována spravedlivě.

Tarifikace 1+1 – zaplatíte pouze to, co opravdu provoláte, tedy spravedlivý a příjemný model pro zákazníka.

Operátoři používají samozřejmě i další způsoby, pro ilustraci ale uvedená trojice příkladů stačí. Při stejné sazbě hovorného za minutu je samozřejmě nejvýhodnější poslední, sekundová tarifikace. Bohužel se s ní u nás setkáte jen zřídka u tarifů a u předplacené karty pouze u ha-loo mobil.

Porovnání čtyř modelů volání, za použití třech různých tarifikací.

Pro hodnocení byly vybrány tarifikace 60+60, 60+1, 1+1. Hovory jsou v délce trvání 20sec., 43sec., 1:32 a 2:46min.

Je sekundová tarifikace nejvýhodnější? - graf
Tarifikace 60+60 Tarifikace 60+1 Tarifikace 1+1
Cena hovoru 2,00 2,00 4,00 6,00 2,00 2,00 3,06 5,53 0,66 1,43 3,06 5,53
Trvání hovoru 0:00:20 0:00:43 0:01:32 0:02:46 0:00:20 0:00:43 0:01:32 0:02:46 0:00:20 0:00:43 0:01:32 0:02:46
Cena za minutu 2 Kč / min.

Tabulka naznačuje, že rozdíly v tarifikacích jsou minimální při delších hovorech. Pakliže se Vám, ale občas povede vytočit chybné číslo, nebo hovor v první minutě spadne kvůli špatnému signálu, nebo prostě jen potřebujete do telefonu sdělit „Zlato jsem na cestě, budu doma za 15minut.“, je nezbytné se zamyslet, jakou tarifikaci Váš operátor využívá při účtování. Rozdíly v měsíčních nákladech mohou být zanedbatelné, ale mohou se projevit i ve stovkách korun. Server www.lupa.cz zpracoval koeficient zvýšení ceny v závislosti na tarifikaci, který může být jednoduchým průvodcem pro představu, kolik platíte navíc:

První perioda Další periody Zvýšení ceny
1 1 0%
30 1 5%
30 30 14%
60 1 17%
60 30 23%
60 60 31%
120 1 52%
120 30 56%
120 60 61%
120 120 71%
Navýšení ceny vztaženo k výše uvedenému vzorku
telefonních hovorů. Délka periody uvedena v sekundách.

Při hledání vhodného operátora a porovnávání ceníků je nejen potřeba pronásobit měsíční objem hovorů minutovou sazbou, ale také výslednou sumu navýšit o koeficient příslušné tarifikace. Plaťte jen to, co opravdu provoláte.